ห้องพัก

ห้องสแตนดาร์ด

เลคไซด์ที่ Nuwarawewa เสนอห้องพัก 60 ที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องรวมถึงห้องพักสำหรับครอบครัวที่มีเก้าอี้สวนที่มีการกำหนดไว...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  การสำรอง